زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
81201ZST/8R آژیر اعلام خطر
خروجی صدا 100dBA
ضریب نفوذ پذیری IP43
تایید آتش نشانی
ZETAموجود
81202ZTB6B زنگ اخبار
خروجی صدا 97dBA
سایز "6 و "8
تایید آتش نشانی
ZETAموجود
81211ZTSL6 فلاشر اعلام خطر
قدرت خروجی 3W
ضریب نفوذ پذیری IP54
تایید آتش نشانی
ZETAموجود
81220SensoIRIS WSST فلاشر اعلام خطر
آدرس پذیر
32 نواخت متفاوت
گارانتی مادام العمر
TELETEKموجود
81520SF105 آژیر اعلام خطر
خروجی صدا 105dBA
بدنه پلاستیکی
EVPU-EN54-NFPA
TELETEKموجود