زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
8640DS-2CD864F-E رزولیشن 1.3M پیکسل
تصویر خروجی HD
پشتیبانی POE
نویزگیر دیجیتال
HIK VISIONموجود
8641DS-2CD864FWD-E رزولیشن 1.3M پیکسل
تصویر خروجی HD
پشتیبانی POE
کاربرد صنعتی
HIK VISIONموجود
8530DS-2CD853F-E رزولیشن 2M پیکسل
تصویر خروجی HD
پشتیبانی POE
کاربرد صنعتی
HIK VISIONموجود
8550DS-2CD855F-E رزولیشن 2M پیکسل
تصویر خروجی FULL HD
پشتیبانی POE
کاربرد صنعتی
HIK VISIONپر فروش ترین
8540DS-2CD854F-E رزولیشن 3M پیکسل
تصویر خروجی FULL HD
پشتیبانی POE
کاربرد نظامی
HIK VISIONموجود
12