زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
2012DS-2CD2012-I سنسور 1.3m پیکسل
تصویر خروجی HD
دید شب 30 متر
ضد آّب
HIK VISIONپر فروش ترین
2032DS-2CD2032-I رزولیشن 3M پیکسل
تصویر خروجی FULL HD
دید شب 30 متر
نویزگیر کامل دیجیتال
HIK VISIONموجود
2212DS-2CD2212-I.jpg رزولیشن 1.3M پیکسل
تصویر خروجی HD
دید شب 50 متر
ضد آّب
HIK VISIONموجود
2232DS-2CD2232-I رزولیشن 3M پیکسل
تصویر خروجی FULL HD
دید شب 50 متر
کاربرد نظامی
HIK VISIONپر فروش ترین
2612DS-2CD2612F-I رزولیشن 1.3M پیکسل
تصویر خروجی HD
لنز متغیر 12-2.8
ذخیره سازی Memory Card
HIK VISIONموجود
123