زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
81301ZTCP2 شاسی اعلام حریق
آدرس پذیر
ضریب نفوذ پذیری IP43
تایید آتش نشانی
ZETAموجود
81311FEO2000 سنسور تشخیص دود
آدرس پذیر
حساسیت از 3%
تایید آتش نشانی
ZETAپر فروش ترین
81312FEOE2000 سنسور تشخیص دود
آدرس پذیر
حساسیت از 2.4%
تایید آتش نشانی
ZETAموجود
81313FEOH2000 سنسور تشخیص دود
آدرس پذیر
سنسور 2 بعدی
تایید آتش نشانی
ZETAموجود
81321FEHR2000 سنسور تشخیص حرارت
آدرس پذیر
ولتاژ کاری 9 الی 33
تایید آتش نشانی
ZETAموجود
123