زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
15602DS-2CE56C2P-IT1 سنسور PICA DIS
وضوح 720
دید شب 20 متر
ضد آّب
HIK VISIONموجود
15512DS-2CE5512P سنسور 2.8 DIS
وضوح 500
تنظیم 3 محوره
کاربرد داخلی
HIK VISIONپر فروش ترین
15513DS-2CE5512P-IRP سنسور DIS 2.8
وضوح 500
دید شب 20 متر
کاربرد داخلی
HIK VISIONپر فروش ترین
15582DS-2CE5582P-IRP سنسور DIS 2.8
وضوح 600
دید شب 20 متر
کاربرد داخلی
HIK VISIONموجود
15532DS-2CE55C2P-IRP سنسور 3.6 DIS
وضوح 720
دید شب 20 متر
کاربرد داخلی
HIK VISIONموجود
12345