زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
2112DS-2CD2112-I رزولیشن 1.3M پیکسل
تصویر خروجی HD
دید شب 30 متر
نویزگیر کامل دیجیتال
HIK VISIONناموجود
2132DS-2CD2132-I رزولیشن 3M پیکسل
تصویر خروجی FULL HD
دید شب 30 متر
نویزگیر کامل دیجیتال
HIK VISIONموجود
2312DS-2CD2312-I رزولیشن 1.3M پیکسل
تصویر خروجی FULL HD
دید شب 30 متر
ضد آّب
HIK VISIONپر فروش ترین
2332DS-2CD2332-I رزولیشن 3M پیکسل
تصویر خروجی FULL HD
دید شب 30 متر
نویزگیر کامل دیجیتال
HIK VISIONناموجود
7164DS-2CD7164-E رزولیشن 1.3M پیکسل
تصویر خروجی HD
H.264 / MPEG4 / MJPEG
ضد آّب
HIK VISIONپر فروش ترین
1234