زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
43001MC1010 حساسیت : بسیار بالا
بدون فیش
کاربرد بسیار حرفه ای
12v 100mA
-ناموجود
43002MC2011 حساسیت : بالا
AUDIO & POWER PLUG
کاربرد ساده
12v 100mA
-موجود
43003MC2012 حساسیت : بالا
AUDIO & POWER(M/F) PLUG
کاربرد ساده
12v 100mA
-موجود
43004MC2001 حساسیت : بالا
بدون فیش
کاربرد حرفه ای
12v 150mA
-ناموجود
43005MC2020 حساسیت :بسیار بالا
بدون فیش
کاربرد حرفه ای
12v 200mA
-پر فروش ترین
12