زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
276040DS-7604NI-SE 4 پورت ورودی
ارتقاء کیفیت تا 5MP
RJ45 10M/100M/1000M
1 SATA Interface
HIK VISIONپر فروش ترین
276080DS-7608NI-SE 8 پورت ورودی
ارتقاء کیفیت تا 5MP
RJ45 10M/100M/1000M
1 SATA Interface
HIK VISIONپر فروش ترین
276041DS-7604NI-SE/P 4 پورت ورودی
ارتقاء کیفیت تا 5MP
RJ45 10M/100M/1000M
پشتیبانی POE
HIK VISIONپر فروش ترین
276081DS-7608NI-SE/P 8 پورت ورودی
ارتقاء کیفیت تا 5MP
RJ45 10M/100M/1000M
پشتیبانی POE
HIK VISIONپر فروش ترین
276160DS-7616NI-ST 16 پورت ورودی
ارتقاء کیفیت تا 5MP
پهنای باند 60Mbps
2 SATA Interfaces
HIK VISIONموجود
123