زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
13700K700 سنسور Sony 3.6
وضوح 420
قابلیت مخفی سازی
شفافیت بالا
GOLDEN EYEپر فروش ترین
13800K800 سنسور Sharp 3.6
وضوح 420
قابلیت مخفی سازی
قابلیت تغییر لنز
GOLDEN EYEموجود