زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
321210PSH12101 AC 100V-240V
Frequency: 50/60H
DC output: 12V, 10.0A
IR Illuminator
-پر فروش ترین
321211PSH12151 AC 100V-240V
Frequency: 50/60H
DC output: 12V, 15.0A
PTZ Cameras
-ناموجود
321212PSH12201 AC 100V-240V
Frequency: 50/60H
DC output: 12V, 20.0A
For Indoor Use
-پر فروش ترین
321213PSH12301 AC 100V-240V
Frequency: 50/60H
DC output: 12V, 30.0A
Hyper Cooling
-پر فروش ترین