زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
90311RG 59 مغز 0.8 مس کامل
فویل و شیلد آلومینیوم
متراژ 305
ضمانت دار
BELDENپر فروش ترین
90313RG 59 مغز 0.8 مس کامل
فویل مس، شیلد آلومینیوم
متراژ 500
ضمانت دار
BELDENپر فروش ترین
90321RG 59+ ELECTRIC مغز 0.8 مس کامل
فویل مس، شیلد آلومینیوم
متراژ 305
تا 2 آمپر
 موجود