زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
5515DS-2AE5154-A سنسور Sony CCD 3.84-88.32
وضوح 540
زوم اپتیکال 23X
کاربرد صنعتی
HIK VISIONپر فروش ترین
5714DS-2AE-714 سنسور Sony CCD
وضوح 540
زوم اپتیکال 23X دیجیتال 16X
دید شب 60 متر
HIK VISIONپر فروش ترین
5718DS-2AF1-718 سنسور Sony CCD
وضوح 540
زوم اپتیکال 36X دیجیتال 16X
دید شب 80 متر
HIK VISIONموجود
5764DS-2AF1-764 سنسور Sony EXVIEW HAD
وضوح 650
زوم اپتیکال 23X دیجیتال 16X
کاربرد نظامی
HIK VISIONپر فروش ترین