زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
60111ویدئو بالن پسیو تک کاناله
فرستنده و گیرنده
برد 200 الی 300 متر
 موجود
60112ویدئو بالن پسیو تک کاناله
فرستنده و گیرنده
برد 300 الی 400 متر
 پر فروش ترین
60141ویدئو بالن پسیو 4 کانال
گیرنده کامل
ورودی ساده و LAN
خروجی BNC
 ناموجود
60211ویدئو بالن اکتیو تک کاناله
فرستنده و گیرنده
برد 800 الی 1200 متر
سیم انتقالی :زوج ساده
 ناموجود
60241ویدئو بالن اکتیو 4 کانال
گیرنده کامل
ورودی ساده و LAN
خروجی BNC
 ناموجود
12