زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
50112NanoStation M2 قدرت آنتن ها : 11.2dbi
انتقال اطلاعات : 150Mb
پهنای باند: 2.3 تا 2.5 MHz
وزن : 400 گرم
UBIQUITIناموجود
50115NanoStation M5 قدرت آنتن ها : 16dbi
انتقال اطلاعات : 150Mb
پهنای باند: 4.9 تا 5.4 MHz
وزن : 400 گرم
UBIQUITIپر فروش ترین
50122Nano Loco M2 قدرت آنتن ها : 8.5dbi
انتقال اطلاعات : 150Mb
پهنای باند: 2.4 MHz
وزن : 180 گرم
UBIQUITIموجود
50125Nano Loco M5 قدرت آنتن ها : 13dbi
انتقال اطلاعات : 150Mb
پهنای باند: 4.9 تا 6 MHz
وزن : 180 گرم
UBIQUITIموجود
50135Nano Bridge M5-22 قدرت آنتن ها : 22dbi
انتقال اطلاعات : 150Mb
پهنای باند: 4.9 تا 5.9 MHz
وزن : 1565 گرم
UBIQUITIموجود
123